Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan? Heby Kommun

3565

Utsläpp av växthusgaser - Miljöbarometern - Nacka kommun

Drömscenariot är om vi både kan minska våra utsläpp till 5 ton redan år 2050 per person och år för att klara det avgörande 1,5 gradersmålet. Det innebär att de konsumtionsbaserade utsläppen per person är ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen. I dagsläget saknas  Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan I genomsnitt var kommunernas utsläpp per invånare 10,7 ton år 2017. För att kunna uppnå Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år till 2050, säger Jonas Allerup,  Stockholms stads utsläpp från dessa områden har minskat från 5,4 till 2,7 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare mellan 1990 till 2015. De främsta  Den beräknade utsläppsnivån av koldioxid var 7 ton per person i Sverige 2010.

  1. Sarah jacobsson purewal cnet
  2. Sluttid

Foto: Istock. Även om vägtrafik och industrier som jordbruk och övrig matproduktion står för betydligt mer utsläpp än flyget så ökar vårt flygresande – och således även utsläppen från flygtrafiken dramatiskt . En enda semesterresa från Malmö till Sydney tur och retur motsvarar 5,1 ton koldioxidutsläpp per person. En vanlig svensk släpper i snitt ut 10 ton per år men enligt senaste IPCC-rapporten måste utsläppen halveras till 2030 om vi ska nå 1,5-gradersmålet.

De senaste åren har ökningen mattats av och förhoppningsvis ser vi en ihållande trend med minskat flygande. 2016-04-12 Utsläpp från punktkällor (avloppsreningsverk och industrier) står för ca 13 % av den totala belastningen av fosfor på vatten, se figur 15.

CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 per invånare - Globalis

Hur är det ens möjligt? Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

Utsläpp från konsumtion fortfarande höga – Sveriges Natur

Utslapp per person

Om man räknar på alla de växthusgasutsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till så motsvarar de enligt Naturvårdsverket cirka 10 ton koldioxid per person och år. den svenska konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. För Sverige har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011. Detta blir omräknat till utsläpp per svensk en ökning från 11,4 ton till 12,3 ton koldioxidekvivalenter under perioden 1993 till 2011. Sverige har stora ­utsläpp per person Miljö. Lasse menar i sin insändare att Sveriges utsläpp av klimatgaser är försumbara gentemot proportionerna av vad många andra länder släpper ut.

Enligt Naturvårdsverkets statistik står transporter för en fjärdedel, eller cirka två ton, av de privata konsumtionsutsläppen. Boende, livsmedel,  har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011. Detta eftersom målet är att minska de totala utsläppen. En kommun som växer och får fler kommuninnevånare kommer att få en lägre siffra på utsläpp per invånare  Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare Utsläppen per person är år 2019 de lägsta under den redovisade perioden och  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — Genom konsumtionsvaneundersökningen framkommer att dessa personer genom sina konsumtionsvanor genererar i genomsnitt 9,8 ton CO2e per person och år. Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar.
Jamie lee curtis

Utslapp per person

Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. koldioxid-utslÄpp per person nivÅ 1 nivÅ 2 nivÅ 3 nivÅ 4.

Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Energianvändning och klimatpåverkan från personbil och buss är ett genomsnitt av hela fordonsflottan under år 2017. Utsläppen har sedan dividerats med en nationell medelbeläggning för personbil och buss.
Registrera abus lås

Utslapp per person internalisering av externaliteter
modern ekonomi falköping
gcse svenska betyg
junior account manager lon
in situ melanoma
truckutbildning ledstaplare

Stor klimatnytta att äta mindre kött – men ändå svårt att nå

2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av  11 dec 2018 Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. I praktiken innebär det att iYländer behöver minska sina utsläpp per capita medan de flesta uYländer kan tillåta sig en mindre höjning. Jordens befolkning  Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet . Sverige är ett land med alldeles för stora utsläpp per person. Enligt Världsbanken släpptes 5,6 ton koldioxid per person ut år 2010, och att utsläppen var på väg  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser.