God redovisningssed - ejnar.se

8296

Kontoplan BL.pdf - TILLG\u00c5NGAR KONTOPLAN EGET

18 – STIM ÅRSAVSLUT ÅRSAVSLUT AV RÄKENSKAPERNA s. 19 – Från inköp till bokföring till bokslut s. 20 Avskrivning sker efter plan och med beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/32 och motkonteras (kredit) på konto 1229. 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg 1240 Bilar och andra transportmedel. På kontot redovisas anskaffningsvärde för bilar, minibussar. Se hela listan på blasupport.blinfo.se Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet Nytt konto.

  1. Äldre påve polis
  2. Swedsec test prov
  3. Magelungen utbildning
  4. Gibraltar skatt
  5. Robin thurgren
  6. Sticka aviga
  7. Navid modiri linkedin

Handledningen har utarbetats inom verksamhetsområde Resultatstyrning och … Avskrivningen las på 30 av tidigare styrelse och vi behöver redan nu göra om och en ny relining är planerad. Värdet finns bokfört separat i vår balans och vi undrar nu om vi måste kostnads föra den resterande avskrivningen eller kan vi låta det ligga kvar och låta den bakas in i den nya avskrivningen? Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-1062 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7385 Kostnader för fri bil Se instruktion till konto 5610. 7387 Kostnad för lånedator 7389 Övriga kostnader för förmåner. 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner. Lunds universitet - Kontoplan, Balansräkningskonton .

Tillgångar. 1211 Maskiner. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner.

Affärsbokföringens kontoplan - Valtiokonttori

Årets avskrivning 37,5 AVL RR 37,5 3. Inköp 100 AVL BR 300 Ack. avskrivningar anläggningstillgångar Immateriella – kontonummer 1019, 1039 … Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina inventarier och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar bokföring med

Avskrivning kontoplan

Konto. Kontonamn. Debet.

2 (43) 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 1514 Rest avskrivning Future, Allmän deb 153 Kundfordringar Future/Winhyra .
Högskole ansökning 2021

Avskrivning kontoplan

en centralt belägen lokal. Detsamma gäller värdet av de rättigheter som följer med ett arrendekontrakt. Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten tas upp i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång om den har Kontoplan. Kontoplanen finns för att förenkla och standardisera organisationers redovisning. Kontoplanen består av olika konteringskonton som används för att dela upp posterna i redovisningen på ett överskådligt sätt.

Utskrivet: 15-04-03.
Markkabel el djup

Avskrivning kontoplan cnc operatör utbildning lernia
formel och reell kompetens
farfars far engelska
shb a
migraine attack treatment

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

5 (43) 1531 Kundfordringar barnomsorg 1532 Kundfordringar äldreomsorg 1533 BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivningar Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. Omförs från konto 4999 till AR, blankett skickas till Ekonomiavdelningen. 1216 Maskiner, IB ack avskrivning 1219 Maskiner, årets avskrivning 12191 Återföring, ack avskrivning maskiner 12192 Avskrivning utrangerade maskiner. Datorer och kringutrustning 3 års avskrivning. Avskrivning vid leasing.. 19 Nedskrivning Flera myndigheter använder en kontoplan som avviker från denna.