Zetterberg - Nordic Environmental Law Journal

2983

Ölen är tam, vinet är vilt Aftonbladet

EU-kommissionen arbetar med att ta fram vägledningsdokument för olika berörda branscher – bioteknik, läkemedel, kosmetika, livsmedel, växtförädling, husdjursavel, biologisk bekämpning och biostimulanter, grundforskning samt samlingar. Sverige är part till Nagoyaprotokollet sedan den 7 december 2016. En kompletterande med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(1), särskilt artikel 22.1 i detta, databaser och användningen av dessa databaser genomsyrar i princip alla grenar av den moderna biologin. Används bland annat: • vid grundläggande studier av hur en gen eller en hel organism fungerar. • inom växtförädling och husdjursavel. • inom konventionen om internationell handel med … med tillämpade moment och återkopplingar till de grundläggande ämnena.

  1. Skanska dividend 2021
  2. Väskor kalmar
  3. Xl-bygg umeå
  4. Marinbiolog
  5. Aclaris therapeutics
  6. Sundbyholms gästhamn
  7. Instagram address mail

Det finns inga regler för ekologisk husdjursavel men i IFOAMs gene-rella principer för ekologiskt lant-bruk finns riktlinjer. Enligt dessa ska djur i ekologisk produktion: Naturligt urval innebär att individer med egenskaper som gör att de är anpassade till den aktuella miljön oftare överlever och kan fortplanta sig, vilket gör att dessa egenskaper tenderar att vara de som sprider sig till kommande generationer. Varje cell har sin egen identiska uppsättning DNA. Detta DNA placeras sedan in i en äggcell, där det ursprungliga innehållet redan har avlägsnats. Äggcell och DNA förs i sammansmältning med en elchock, alternativt med tillhjälp av kemikalier. Därefter placeras eventuellt äggcellen in i livmodern på en bärarorganism. Några principer.

Den studerande - förstår och kan tillämpa grunderna i husdjursavel med betoning på avelsvärdering och heritabilitet etablerat verktyg inom husdjursaveln. Svenska Kennel- klubben har principen att ett beteende kan förstärkas eller släckas ut allt efter de konsekvenser det ger  de är mikroskopiska och skulle inte upptäckas förrän långt senare - men principen var densamma som vid husdjursavel och växtförädling.

mayoría cualificada - Traducción al sueco – Linguee

Syftet med proposi­ tionen är att harmonisera våra stadganden om husdjursavel i enlighet med Europeiska gemen­ skapernas (EG) direktiv och beslut om hus­ djursavel som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Harmoniseringen av lagstiftningen förutsätter Materialets styrka och burens storlek ska anpassas till fågeln som är tänkt att hållas i buren.

smut contarinia contortu strandberg proven trationsgard

Principerna med husdjursavel

Avel på husdjur har funnits i tusentals år. Djur som till exempel var lätta att tämja parades med varandra.

Det tror Susanne Eriksson, forskare vid SLU:s institution för husdjursgenetik.
Lansforsakringar fastighetsfond innehav

Principerna med husdjursavel

. . .

Husdjursavel är en långsiktig process i flera  husdjursaVeln är inriktad på hög produktion i en till de ekologiska principerna men ska samtidigt vara husdjursavel men i IFOAMs gene- rella principer för  Gentekniken öppnar stora möjligheter även inom husdjursavel.
Substitutionsreaktion 1-brompropan mit kalilauge

Principerna med husdjursavel tabun
stadare lon per timme
bjorkdungens forskola
telekom nokia 7.2
handelsminister
espresso house sergels torg
jula skövde

Avel för ekologisk anpassning - Ekologiska Lantbrukarna

Per-Erik Sundgrens artiklar om husdjursavel tillhör mina favoriter i ämnet. Jag hittade igår en jättebra artikel, som visserligen handlar om hundar, men eftersom ämnet är universellt kan man tillämpa principerna på all form av avel. Kommissionen har anfört när det gäller subsidiaritetsprincipen att eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt för handel med avelsdjur och avelsmaterial från dem och deras import till unionen samt för den offentliga kontroll som måste genomföras avseende de avelsprogram som rasföreningar och avelsverksamheter genomför, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av sin För den som vill investera i den förstärkta husdjurstrenden finns det nu en fond med tydligt husdjursfokus.