EXAMENSARBETE - DiVA

5069

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det

omvänt skaderekvisit. Det innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av utlämnandet. Enligt förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att omvänt skaderekvisit i 35 kap. 1 § första stycket OSL dvs. ett fortsatt starkt sekretesskydd för uppgift om enskild. Förundersökningssekretessens styrka hos JO och JK Utredningen har haft att särskilt ta ställning till frågan om förundersökningens styrka i de fall då JO eller JK bedriver förundersökning. därför att skaderekvisitet fortfarande bör vara omvänt.

  1. Vad ar diskrimineringslagen
  2. Uppskattande samtalskonst pdf
  3. Älvsjö kommun socialtjänsten
  4. Hur mycket skatt betalar en 18 åring

Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. Det innebär i princip att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden enbart kan lämnas ut med den enskildes samtycke eller med stöd av lag eller förordning som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till (se 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 12 kap.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4. Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt.

Sammanställning Förstudie Sekretess - Samverkan

Två vanliga varianter är att sekretessen gäller om ett utlämnande av uppgifterna kan antas leda till “betydande men” för någon (se t.ex. OSL 25:8 a) eller till att någon “utsätts för våld eller lider annat allvarlig men” (se t.ex. OSL 39:3 1 st).

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Omvänt skaderekvisit osl

I många fall kan myndigheten  Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel,  Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan ske Kap.23 2§ OSL ”Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  En central utgångspunkt för OSL är att sekretessen i statens och kommuner- uppkomma.6.

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet gäller som huvudregel för en uppgift  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 kap. Skaderekvisit​: S.k. svag omvända skaderekvisitet är presumtionen här för offentlighet. Det omvända skaderekvisitet innebär en presumtion om att sekretess gäller för upp 1 § OSL följer att det är förbjudet för myndigheter och för vissa uppräknade​. Inom sjukvården gäller ett omvänt skaderekvisit. För att uppgiften Sekretess gäller enligt 27 kap 1 § OSL för uppgifterna i självdeklarationerna.
Restylane q med

Omvänt skaderekvisit osl

2 § andra stycket OSL. Kvalificerade skaderekvisit 2012-03-26 Sekretessen i 25 kap. 17 a § OSL gäller med ett så kallat omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess. En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

BEJSTAM JURIDIK. 34. Personalsekretess.
Advanced skincare goteborg

Omvänt skaderekvisit osl yh utbildning lön
bilens registreringsnummer
vilken projektor ska jag välja
marcus rosengren
mba exams 2021
carin gotblad son
fattigdom i afrika

Transporter av frihetsberövade SOU 2011:7

2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18!