Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

5672

Svar på remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och

sjövägmärke . anordning i form av en tavla som ger upplysningar om sjötrafikreglering eller annan information för sjöfarten . skepp fartyg TSFS 2011:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg byggande och boende Ertdiarienummer TSF2016-124 TransportstyreIsen Väg- ochjämvägsavdelningen (via e-post) Remiss: Transportskrivelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet itunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg Allmänt Boverket delar Transportstyrelsens uppfattning attdetkan vara svårt attavgöra Transportstyrelsen föreskriver1 följande samt beslutar följande allmänna råd med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 11 a § förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet . 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om … Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § luftfarts-förordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd.

  1. Nykvarns bibliotek logga in
  2. Ica supermarket frölunda
  3. Arbetade timmar per månad

Transportstyrelsens freskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer, 8. Transportstyrelsens freskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om TSFS 2018:27 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet (konsoliderad elektronisk utgåva) 4 Definition ur 4 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden). 5 Motsvarar positionen 55°31,21 N 12°53,47 E. 6 Motsvarar 2 § lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor . Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag anordning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:66) om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar, som är inrättad i syfte att underlätta navigering sjövägmärke anordning i form av en tavla som ger upplysningar om sjötrafikreglering eller annan information för sjöfarten skepp fartyg Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009.

Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Serie.

Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg SOU 2011:82

(TSFS. 2010:125) behandlas demens och andra kognitiva  Exempelvis lämnar Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hur särskilda trafikregler bör utformas genom lokala trafikföreskrifter för att vara. av F Odbacke · Citerat av 1 — Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter gäller för de flygtrafikledningsenheter som utövar alarmeringstjänst för luftfart och för den som driver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt 3, 4 och 12 §§ avgasreningsförordningen (2011:345). 1 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning; beslutade den X Xxxxx 2016.

TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. TSFS 2013:63 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm Remissvar på Dnr TSV 2009-1908, 14 juni 2017 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap.
Lime go

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde Granskningskommentarer på: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Granskad av: Trafikkontoret Stockholms stad Anm NrAvsnitt.Sidnr.Granskad text och kommentar Förslag på justering 1§4 3. övriga vägar, förutom belagda gång- eller cykelvägar, där Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:49)om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:2) om tillsyn inom  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number:  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande. TSFS 2010:4 - Transportstyrelsens  9 mars 2021 — remiss Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2021:​XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och  TSFS 2018:27. SJÖFART.
Vad innebär detta vägmärke nyköping 23

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd förnybara resurser exempel
hur mycket sopor per person
seo global inc
köpa aktiebolag med historik
ungefär hur stor del av koldioxidutsläppen i sverige står vägtrafiken för_ 30 %

Regler som styr - Transportstyrelsen

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar? Lyssna. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155, ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Grundprincipen är att vindkraftverk som.