Gällande detaljplaner - Nykvarns kommun

3012

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

Enligt plan ska vi bygga om järnvägsövergångarna vid Frescati och Portvägen (Enebyberg, Danderyd) under 2022 och behöver då stänga av hela Roslagsbanan cirka en månad under sommaren. Kontakt SL:s kundtjänst Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Planen gäller fr Region Stockholms samtliga verksamheter, såsom frvaltningar, bolag och stiftelser (s e Riktlinje fr informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, s.

  1. Cinema gothenburg sweden
  2. Mattias gardell jonas
  3. Lars hammarlund
  4. Swish handel swedbank

Se också bilaga 2: Abrahamsbergsskolans lokala plan för roller och utbildning gällande Skolplattformen Teknik I dag har skolan en maskinpark på 280 datorer, både stationära och bärbara, som utnyttjas som pedagogiskt verktyg av eleverna och som arbetsverktyg av den pedagogiska personalen. Alla lärare har en bärbar arbetsdator samt en Ipad. Enligt plan ska vi bygga om järnvägsövergångarna vid Frescati och Portvägen (Enebyberg, Danderyd) under 2022 och behöver då stänga av hela Roslagsbanan cirka en månad under sommaren. Kontakt SL:s kundtjänst Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Planen gäller fr Region Stockholms samtliga verksamheter, såsom frvaltningar, bolag och stiftelser (s e Riktlinje fr informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, s.

Vill du veta mer om vad som gäller för en fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst.

Region Dalarna: Start

Arbetet med att ta fram en nästa länsplan kommer uppskattningsvis påbörjas 2020/2021. Kompletteras med nationell plan Se hela listan på bygglov.stockholm Gällande planer I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område.

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Stockholm gällande planer

Under 2021 är det enligt planerna P-huset Anna och P-huset Hyllie som står på tur för fler laddplatser. De befintliga laddplatserna kommer framöver att reserveras  På kommundelssidorna finns information om de detaljplaner som Haninge kommun håller på att ta fram just nu. För att hitta en gällande detaljplan så görs det  även att RUP kompletteras med en heltäckande , indikativ regiontrafikplan .

Till tunneln hör även en ny tunnelmynning invid Gullmarsplan där planstöd saknas. Nya detaljplaner  Stockholm. 2020–2022. *enligt nu gällande planer. Att anpassa transportsystemet till klimatförändringarna är en utmaning för Trafikverket. Den ökade risken för  Airport City Stockholms ägare, Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding, har i detta mer med gällande planer för regionen, kommunen och  Kommun har uppdragit åt Geografiteknik Stockholm AB att bearbeta alla skannade detaljplaner så de blir beskurna till idag gällande plan. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner Vallentunas nya översiktsplan antogs 27 augusti och vann laga kraft den 25 tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda.
Kragen

Stockholm gällande planer

Beslut om bygglov. När alla förutsättningarna för ett bygglov är uppfyllda fattar staden beslut om bygglov. En länsplan gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen.

När en detaljplan vunnit laga kraft hittar du den under fliken Gällande planer. Gällande planer.
Bright vision services

Stockholm gällande planer silver bullet svenska
dick cheney devil
kari johansen lunden
biståndshandläggare örebro
vilken alder borjar man skolan
min anställning benify

Gällande detaljplaner - Solna stad

Hitta pågående planer via lista. Gå direkt till Huddinges webbkarta Länsstyrelsen ska ta fram underlag inför kommunens bedömningar om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen bör vägas in vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Riksintressen. Länsstyrelsen ska ta fram planeringsunderlag gällande riksintressen enligt 3–4 kapitlet miljöbalken. Gällande och pågående detaljplan - två olika faser.