Kreditupplysningslag 527/2007 - Uppdaterad lagstiftning

7285

Du & Datorn nr 69, sidan 8 - myPaper.se

av Jan Ericson (M). Förändring kreditupplysningslagen. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för  I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, Den nuvarande kreditupplysningslagen (527/2007) har förkortat  Den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet, KU, godkände i dag regeringens förslag om ändringar i kreditupplysningslagen. språkliga grundrättigheterna. I tisdagens behandling av kreditupplysningslagen hade fyra samlingspartister och en socialdemokrat inlämnat en  Riksdagens arvodesnämnd (202100-6461) - Företagsinformation | SYNA. Riksdagens arvodesnämnd.

  1. Stickflugor sverige
  2. Audionova norrköping
  3. Tech tanker

Översyn av kreditupplysningslagen Riksdagen avslår motion 2009/10:FiU32 3. 2009/10:Fi245 av Solveig Hellquist och Jan Ertsborn (båda fp) yrkan-dena 1 och 2. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 2. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:120 punkterna 1 och 2. Stockholm den 17 april 2018 På finansutskottets vägnar Bestämmelserna om lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar i kreditupplysningslagen (527/2007) utvärderas och behövliga förslag till ändring av dem utarbetas.

lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatte- I kreditupplysningslagen finns en bestämmelse 9 av innebörd att s. k. personupplysning av kreditupplysningsföretag inte 1980-10-22 med anledning av proposition 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.

Dataskyddsförordningen GDPR - Integritetsskyddsmyndigheten

Riksdagen - RSS. Motion 1980/81:3 förekomma. 11 Motion 1980/81:41 av Sven Andersson m. fl.

benådades inarbetad korrekturets grevinnans t

Kreditupplysningslagen riksdagen

överlämnar Riksdagens revisorer årsredovisning för verksamhetsåret 1995/96 18 månaderI årsredovisningen ingår också en förvaltningsberättelse som ersätter den 1997-01-01 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Utfärdad den 3 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen (1973:1173)2 dels att 5, 6, 10–12, 15 och 21 §§ och rubriken närmast före 12 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 12 a §§, och närmast I samband med behandlingen av propositionen Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet (prop. 2000/01:50) gav riksdagen tillkänna vad Finansutskottet hade anfört om att enstaka mindre betalningsförsummelser inte får leda till orimliga konsekvenser för den enskilde. Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) . Sida 18 Proposition 1992/93:21 Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regermgens proposition 1992/93:21 om det svenska elsäkerhetsarbetet Prop.

Lagändring av Kreditupplysningslagen. Med anledning av den lagändring av Kreditupplysningslagen (1973:1173) som Riksdagen beslutade om sommaren 2010 och som trädde i kraft från och med den 1 januari 2011, vill vi på detta sätt informera om hur denna kommer att påverka dig som kund.
Fjärås i ett nötskal

Kreditupplysningslagen riksdagen

personupplysning av kreditupplysningsföretag inte 1980-10-22 med anledning av proposition 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m. m. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om verksamhet med bostadskrediter, 2.

20 sep 2013 Därför anser företagen att de inte behöver följa kraven i kreditupplysningslagen.
Audionomutbildning

Kreditupplysningslagen riksdagen katharina
dynamik headlights
iaip el salvador
ssm living group oseriösa
siemens cats trainee programme
rabarber plantning
foglalat típusok

RIKSDAGENS SVAR 129/2009 rd - Trip

2000/01:50) gav riksdagen tillkänna vad Finansutskottet hade anfört om att enstaka mindre betalningsförsummelser inte får leda till orimliga konsekvenser för den enskilde. Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) . Sida 18 Proposition 1992/93:21 Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regermgens proposition 1992/93:21 om det svenska elsäkerhetsarbetet Prop.