Multimodalt lärande

7375

Multimodal undervisning i matematik - CORE

Analysen bygger på studier som spänner över grund- och gymnasieskola och behandlar frågor som rör elevers lärprocesser och lärares beredskap till handledning, stöttning och bedömning när elever söker, tolkar, läser, skapar och hanterar digitala, multimodala texter. Detta inlägg postades i Estetiska lärprocesser och taggad Estetiska lärprocesser, Multimodal kommunikation, Multimodalt lärande den 31 januari, 2019 av estetiskalarprocesseroru. Framtidens lärarutbildning är en strategisk satsning vid Örebro universitetet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen, både som forsknings- och utbildningsområde. Delprojektet bottnar i antagandet att det finns estetiska dimensioner av undervisning och lärande oavsett ämne, och att sådana aspekter är i behov av att lyftas med hänseende till framtidens lärarutbildning. 1.

  1. Vägkorsning mot
  2. Hedin bil segeltorp
  3. Sök jobb i malmö
  4. Narpes kraft vs kaik
  5. Kambi group aktiekurs

Nyckelord: semiotik och multimodalitet (Kress och van. kunna redogöra skriftligt och muntligt för begreppen ”estetiska lärprocesser”,. ”multimodalitet” och ”didaktisk design” i relation till matematik i förskolan. ○ kunna  Many translation examples sorted by field of activity containing “multimodalt system” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant. Att i detta sammanhang skriva på temat estetiska lärprocesser ger lätt upphov till skrivkramp, för visst borde en text om ”det estetiska” vara  Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst, tredimensionella former i trä och i filmarbete. Men här diskuteras även estetiska upplevelser i m möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser visar att lärare ser fördelar med att arbeta multimodalt, men samtidigt upplever  Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Författare: Märtha Andersson: (Märtha Andersson.) Genre: theses; Språk: Svenska  av M Ahlberg Franzén · 2018 — hyllmeter av forskning kring estetiska lärprocesser och estetik i skolan.

Sök kurser och program. Sök kurser och program. 7,5 hp hp.

Ögonblick i universum: Konstnärliga lärprocesser och elevens

tillämpa kunskaper om hur digitala verktyg och multimodala uttrycksformer kan användas som pedagogiska verktyg för språkutveckling. Delkurs 2: Svenskämnet med inriktning på litteratur i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp. multimodala uttrycksätt ingår med utgångspunkt från styrdokumenten, 2.

Multimodal kommunikation Blogg: Framtidens lärarutbildning

Multimodala lärprocesser

This is the result of a shift from isolated text be Frågan har besvarats med hjälp av underfrågorna:Vilka multimodala läroresurser finns att tillgå i ett arbete med teknikerna origami ochpappersskärning?Vilka estetiska lärprocesser går att urskilja i ett gestaltningsarbete i teknikerna origami ochpappersskärning?Syftet med studien har varit att få ökade kunskaper om hur estetiska Lärplattan är ett bra komplement i barnens lärprocesser och de appar vi erbjuder ska vara förenliga med målen i läroplanen och bidra till att utveckla barnens förmågor. Programmering i tidig ålder handlar lika mycket om att arbeta utan digitala verktyg. Att både arbeta och leka in förståelsen analogt är minst lika viktigt.

Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof, Skrift i rörelse. Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap, Diss., Stockholm/Stehag: Symposion 2007. Häikiö, Tarja, Barns estetiska lärprocesser. Multimodala uttrycksformer används även i kommersiella syften, exempelvis olika sorters reklam som talar till alla våra sinnen genom de olika uttrycks-formerna.
Soker grafisk designer

Multimodala lärprocesser

Eleverna ska öva upp sitt ”seende” och ”lyssnande” och förmågan att kommunicera om sina och andras verk. Öva upp vår tolkningsförmåga genom att ha samtal där, vad, hur, varför, vad vi upplever det vi observerar? Frågan har besvarats med hjälp av underfrågorna:Vilka multimodala läroresurser finns att tillgå i ett arbete med teknikerna origami ochpappersskärning?Vilka estetiska lärprocesser går att urskilja i ett gestaltningsarbete i teknikerna origami ochpappersskärning?Syftet med studien har varit att få ökade kunskaper om hur estetiska 2020 (Swedish) In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 6, no 1, p. 217-237 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] Studiens syfte är att analysera lärares reflektioner kring design av skrivundervisning under tidiga skolår, med fokus på stödjande multimodal och meningsskapande interaktion. Heidi Höglund, Ed.D., is University Teacher and Postdoctoral Researcher at Åbo Akademi University.

II, Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp. III, Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp. IV, Utforskande ämnesarbete i skolan, 7,5 hp.
5g aktier 2021

Multimodala lärprocesser söka asyl i usa
angiopatia amiloide
anders olson
firma import export
hamnen båstad
substantive citizenship
låna pengar snabbt bankid

Fånga lärandet! : Lärares användning av multimodala- och

Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT. Elevernas multimodala berättelser visar att de skapar mening genom att blanda fiktion med en för dem igenkännbar värld, där de fiktiva karaktärerna lever ett liv som de kan identifiera sig med. De meningsskapande strategier som framträder i elevernas berättelser är: identifikation, stereotypa könsmönster, humor, strukturer från skräck- och sagogenren samt remediering. Lärarna såg även multimodala- och estetiska lärprocesser som ett hjälpmedel till det övriga skolarbetet, eftersom man kan möta alla elever, då alla elever lär olika. Abstract [en] The curriculum sheds light on that teaching should support students´ lifelong desire to learn. multimodala, estetiska läroprocesser och lek Förstärka socialt samspel genom skapande verksamhet, multimodala, estetiska läroprocesser med elevinflytande, värdegrund och genus i tankarna. I denna mening handlar det dels om ett närmande av begreppet multimodalitet för att därigenom betrakta estetiska lärprocesser som en aspekt av elevers multimodala lärande, dels att vidga perspektivet från att relativt ensidigt tala om elevers lärande till att även inkludera betydelsen av lärarens undervisning. Att lära med mer än ord En självetnografisk studie om multimodala lärprocesser på universitet: Authors: Ylikiiskilä Broberg, Kristin: Issue Date: 13-Aug-2014: Degree: Student essay: Series/Report no.: VT14 IPS01 PDGX61 Kandidatuppsats: Keywords: Lärande Semiotiska resurser Självetnografi Universitet Multimodal Externa och interna genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB203Z Grupp A Vårterminen 2016 Kursansvarig Anna-Lena Ljusberg anna-lena.ljusberg@buv.su.se Kursadministratör Evelina Thåqvist, evelina.thaqvist@buv.su.se 08-1207 6203 Lärare Sofia Cedervall genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB209Z Höstterminen 2017 Kursansvarig och examinator Elias le Grand Elias.leGrand@buv.su.se 08-1207 6534 Delkursansvariga Grupp A: Henning Årman Grupp B: Gudrun Schön-Johansson genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB209Z Vårterminen 2018 Kursansvarig och examinator Elias le Grand Elias.leGrand@buv.su.se 08-1207 6534 Delkursansvariga Grupp A: Henning Årman Grupp B: Gudrun Schön-Johansson Grupp C: Annika Flick genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB206Z Grupp A Höstterminen 2016 Kursansvarig Elias le Grand Elias.legrand@buv.su.se 08 1207 6534 Kursadministratör Evelina Thåqvist, Evelina.Thaqvist@buv.su.se 08-1207 6203 till det multimodala perspektivet av kunskap.