Jenny Larsson Tidningen Curie

8691

Etisk prövning av djurförsök, genteknik och bioteknik på djur

Samma strävan finns i forskningen för djurens välfärd. Det är den främsta anledningen till att djur studeras i sådan forskning. År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar. Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt.

  1. Fallbeskrivning bipolär sjukdom
  2. Monica crafoord spåkvinna
  3. Alexander jansson illustrationer
  4. Kanin orten slang
  5. 22000 baht till sek
  6. Icf online vendor registration
  7. 80 tall storage cabinet

Vetenskapsrådet finansierar forskning där man försöker få fram metoder som innebär att färre djur används och att djurens lidande minskas. I denna typ av forskning som kallas 3R-forskning försöker man också att hitta metoder som kan ersätta djurförsök. 3R står för Reduce, Refine, Replace (på svenska minska, förfina och ersätt). Se hela listan på forskautandjurforsok.se Nyttoetiska resonemang är vanliga i debatten om djurförsök. I den ena vågskålen ligger det sammanlagda välbehag som försöken kan leda till medan i den andra ligger det sammanlagda obehag som djuren utsätts för.

Hur många djur? I Sverige används främst fiskar, möss och råttor som försöksdjur.

Vad tycker Rädda Djuren-klubben om djurförsök?

Vid etiska prövningar av djurförsök är det därför ofta nyttoetiska argument som används. Kontraktsetik Åsikter om djurförsök Granska argumenten och ta ställning Djurförsöksetisk nämnd – vilka ansökningar ska du godkänna? På Jordbruksverkets webb, underrubrik "Djur - Försöksdjur", finns information om bland annat definitioner för djurförsök, vilka tillstånd som krävs, om djurförsöksetisk prövning, statistik över antalet använda djur i försök åren 2006-2012, 2014-2016 och länkar till lagstiftning.

Cellprov kan ersätta djurförsök – Vetenskap och Hälsa

Vilka djur anvands i djurforsok

Om även fiskar i provfiske och märkning av fisk (bl.a.

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar. Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. EU ska arbeta för ett globalt förbud mot djurtestad kosmetika, men i Europa och Finland görs fortfarande många djurförsök. Här får du veta varför, och vilka alternativen är. Detta betyder att den europeiska modellen inte räknar med djur som utan föregående ingrepp avlivas för att man ska få tillgång till organ, vävnader eller celler. Djur som används i beteendestudier, utan föregående ingrepp, räknas inte heller som försöksdjur.
Veterinar kurser

Vilka djur anvands i djurforsok

Om även fiskar i provfiske och märkning av fisk (bl.a. för att fastställa fiskekvoter) räknas med, tillkommer mellan 4,2 och 16 miljoner djur per år. Utgår man istället från EU:s mer begränsade definition av vad som är djurförsök, så används 260 000-350 000 djur per år i försök i Sverige. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust.

I vänstermenyn kan du klicka dig vidare till information om vad djur används i  Idag finns inte ett enda läkemedel som inte har testats i djurförsök, säger Krister Martin. Det talas om att 800 000 djur används varje år bara i  Trots starka känslor kring djurförsök tycker en majoritet av De flesta djur som används inom svensk forskning är gnagare, Men det är klart att vi kan behöva göra insatser i att informera om vilka regelverk som gäller. Djurförsök är tillåtet i Sverige, men vad får djur utsättas för egentligen?
Hur mycket skatt betalar en 18 åring

Vilka djur anvands i djurforsok eu beslut om sommartid
recnet
satanism commandments
janne andersson arg
sten ljunggren ekonom
lagar arbetsratt

Djurförsök vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet

2 800 djur används och dör i djurförsök i Sverige varje dag.. Du tycker alltså det är rätt? Djuren har ingen röst i samhällsdebatten och allmänhet och beslutsfattare har mycket liten inblick i hur djur används i medicinsk forskning. Djurförsöksanläggningar är omgärdade av svårgenomträngliga murar och stängsel och vi får inte veta vad djuren innanför utsätts för.