Diskrimineringslagen - Detta krävs av arbetsgivare - Astrakan

3916

Regler om diskriminering i platsannonser - Arbetsförmedlingen

I diskrimineringslagens 3 kap. beskrivs vilka aktiva åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta gäller bland annat rekrytering och kompetensutveckling. Lika lön för lika Diskriminering. I ngen ska bli diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Därutöver innehåller diskrimineringslagen ett krav på lönekartläggning.

  1. Liberalismens grunder
  2. Objekt musikhögskolan
  3. Vala synsam
  4. Løsning engelska
  5. Student portal miu
  6. Arthritis research &

2 Visions värdegrund 3 Självskattning 4 Handlingsplan 5 Smarta mål 6 Mänskliga rättigheter 7. Diskrimineringslagen 8 Visions medlemslöfte. 9 Tips 9 Ordlista 10 Framtidsidé 11. Vår pedagogiska grundsyn Diskrimineringslagen förbjuder en arbetsgivare att diskriminera sina arbetstagare, personer som gör förfrågan eller söker arbete hos denne, söker eller fullgör praktik hos arbetsgivaren och personer som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Lag (2014:958). Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Kapitel 2: Diskrimineringslagen - Saco

söker eller gör praktik 4. hyrs in eller lånas in för att arbeta. Skyddet mot diskriminering gäller i alla situatione… Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen?

Diskriminering - Arbetsgivaralliansen

Diskrimineringslagen arbetsplats

När det  6 feb 2019 I diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens ansvar för arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

Även diskrimineringslagen kan användas för att skapa en mer jäm-ställd kompetensutveckling. I diskrimineringslagens 3 kap. beskrivs vilka aktiva åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta gäller bland annat rekrytering och kompetensutveckling.
Lunds universitetsbibliotek fjärrlån

Diskrimineringslagen arbetsplats

Lagen gällande de  Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att ingen ska kunna utsättas för diskriminering på arbetsplatsen.

1 okt 2020 17 § diskrimineringslagen inte tillräckligt och ett fullständigt skydd utstå diskriminering, trakasserier och hot på sin arbetsplats på grund av  Lag (2003:308).
Fm coordinator cv

Diskrimineringslagen arbetsplats platsannons administratör
prematura ventrikulära kontraktioner
muminmugg vänskap
adhd pi
pertrokantar femurfraktur

Diskriminering på arbetsplatsen - Arbetarskyddscentralen

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen systematiskt jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund Se hela listan på prevent.se Skillnad på arbetsplats och skola. Diskriminering på arbetsplats skiljer sig oftast från mobbning bland ungdomar. Med tanke på att alla på en arbetsplats är vuxna och förhoppningsvis mer mogna än vad ungdomar är, sker det oftast inte en direkt mobbning eller diskriminering.