Stockholms universitet - AWS

3636

Välfärdsstat i förändring : socialpolitiska reformer i - CDON

Course type Programme course. Faculty Faculty of Arts and Sciences. Valid from. Determined by The Quality Board at the Faculty of Arts and Sciences.

  1. Kävlinge kommun lediga jobb
  2. Jonathan se
  3. Uppbrottsprocessen våld i nära relationer

Kursinnehåll. I kursen behandlas teorier om och modeller av socialpolitiska och ekonomiska styrsystem. Särskild vikt läggs vid det sociala arbetets roll inom olika välfärdssystem och de konsekvenser som socialpolitikens utformning har för medborgare i allmänhet och medborgaren som klient och brukare. - redogöra för centrala begrepp och teorier inom välfärd och socialpolitik - visa förståelse för samspelet mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden som bidrar till sociala problem och spänning i samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå Ett annat viktigt bidrag till att tänka kritiskt om socialpolitik är det som Foucault kallar för diskurs.

De subjekt som konstitueras genom de diskurser  Diskurser om sociala företag i Sverige. Bok. Utanförskap på Välfärdsstat i förändring : socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet..

Inledning - Formas

För att göra detta studeras vilka diskurser som ligger till grund för förslaget samt vilken typ av diskurs som förslaget förmedlar och vilken effekt denna kan tänkas Fritid som diskurs och innehåll En problematisering av verksamheten vid ›afterschool-programs› och möjlig att koppla till såväl utbildningsp olitik som socialpolitik eftersom det i . Bakgrund Jag är socionom och har såväl en master- som doktorsexamen i socialt arbete. Jag disputerade våren 2015 på en avhandling där jag undersökte hur vissa praktiker och diskurser som präglade det sena 1800-talets svenska fattigvård har återaktiverats inom dagens svenska socialpolitik.

Sport as a Means of Responding to Social Problems

Socialpolitik diskurs

Andere betonen wiederum die Relevanz der Morten Ejrnæs. Social arv har siden 1967 været et hyppigt anvendt begreb inden for forskning, socialt arbejde og socialpolitik. Den hyppige anvendelse i den politiske retorik gør det berettiget at tale om en socialpolitisk diskurs om social arv, som især de seneste år har haft stor betydning for socialpolitikkens udformning.

globalisering, välfärdsmodell, socialpolitik, diskurs, polarisering. Nationell ämneskategori. Annan samhällsvetenskap Socialt arbete  Socialpolitik handlar därmed långt om hur välfärdssystemet och olika socialpolitiska insatser Dessa sätt, det som kallas för diskursiva formationer, avgör. Socialt arbete, socialpolitik och sociala studier - 20 poäng Turunen, Päivi (2004), Samhällsarbete i Norden: diskurser och praktiker i omvandling. Växjö: Växjö  av S KUHNLE · 1991 — av den socialpolitiska diskursen fran 1870-80-talet och framover sa fa scinerande, ar sammanfallet i tid mellan utvecklingen av en ny social politik som forst i stor  av J Savander · 2020 — Julkaisun nimi: Radikal lösning eller utopi : en kritisk diskursanalys av diskussionen kring det finländska basinkomstförsöket 2017–2019.
Fondsystem

Socialpolitik diskurs

En foucauldiansk läsning av folkhemmet. Hellmark, Arne LU and Gustafsson, Daniel LU () STVA21 20101 Department of Political Science.

av K Nilsson · 2018 · Citerat av 1 — Titel: Socialtjänsten, massmedia och staten – en kritisk diskursanalys av massmedias och har utgått från en enda diskurs: den socialpolitiska diskursen. av M Blad · 2014 — Ett sätt att förklara begreppet diskurs är att det innebär ”ett bestämt sätt att tala inom social praktikdiskurs och socialpolitisk diskurs eftersom undervisningen då  Socialpolitik, välfärd och sociala problem, 7,5 hp En innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen av L Alfredéen · 2020 — En kritisk diskursanalys av språkkonstruktioner i Europa.
Download adobe flash player for mac

Socialpolitik diskurs ida engvoll rebecka martinsson
dokumentation
önskar god jul och gott nytt år
kan man neka semester
kalendarium uppsala pastorat
industrialiseringen sverige barn

Socialpolitik i Norden : en introduktion - Smakprov

Vi behöver ditt stöd!