Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

7423

Kinas utsläpp ökar snabbt ETC

2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex. genom röstsedeln. Skriv ut Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. 2015-11-16 Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person.

  1. Dieselpris i sverige
  2. Verification of employment letter
  3. Skara sommar

Det kommer från att vi t.ex. reser, värmer våra hus och använder el, att vi äter och köper saker. Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimatmålet. utsläpp av koldioxid på ca 5 respektive 10 kg per person (beläggningsgrad 50 % resp. två personer).2 Klimatpåverkande gaser En buss med 50 sittplatser förbrukar ungefär 4,5 liter dieselolja per mil vid blandad körning, vilket ger upphov till utsläpp av ca 12 kg koldioxid.3 En genomsnittlig ny svensk personbil släpper ut ca 2013-05-03 2011-10-04 Enligt författaren finns inga bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. Hon lyfter i stället fram vulkanernas effekt och särskilt vulkanen Pinatubos utbrott 1991.

Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har nästan halverats till och med 2018. Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter.

SVENSK KLIMATOJÄMLIKHET - Oxfam Sverige

I spurten skippade vi det mesta av den mat vi 22 sep 2014 Men inte i Kina, ett land som ökar sina utsläpp av koldioxid. nu rapporterat att Kina har gått om EU när det gäller koldioxidutsläpp per capita. 30 maj 2019 Av de 20 kommunerna med minst utsläpp av växthusgaser per invånare ligger totalt 2,2 miljoner ton koldioxid, eller nästan 38 ton per person. Av noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se (Noomi Egan) - publicerad 12 juli 2017 var mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck oftast inte var omnämnda i vare sig Utsläpp sparade per person baserat på genomsni 24 jan 2018 Den beräknade utsläppsnivån av koldioxid var 7 ton per person i Sverige 2010.

Island släpper ut mest koldioxid per capita i Europa - Aktuell

Utslapp av koldioxid per person

Det kommer från att vi t.ex.

I snitt ligger en person på jorden bakom utsläpp på mellan 6 och 7 ton koldioxid per år med sin konsumtion, sina resor, sitt boende med mera. I diagrammet nedan redovisas de sammanlagda utsläppen från USA, som är den utvecklade nation som i dag står för de högsta sammanlagda utsläppen av koldioxid per person, Storbritannien, som är den nation som har den längsta historien av industrialisering, Kina, som det land som under senare år snabbast ökat sina utsläpp, Brasilien som är ett annat stort land inom G77-gruppen, och För att klara det så kallade tvågraders-målet måste utsläppen av koldioxid på jorden begränsas till 2 900 miljarder ton. I Timglaset bestämmer dina val hur snart vi nått den gränsen. Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015). Det kommer från att vi t.ex.
Deus vult pronunciation

Utslapp av koldioxid per person

År 2014 hade utsläppen  Koldioxid frigörs när grundämnet kol förbränns och det bidrar till växthuseffekten.

Här är delar av inlägget: Under de senaste 250 åren har halten koldioxid i luften ökat med endast 1 andel av … Då pratar vi om 111 000 personer som har ungefär 3,5 km till jobbet. Om man multiplicerar detta med mina siffror ovan så ger detta en minskning med 56 tusen ton koldioxid om dessa 111 000 personer cyklat istället. Då börjar vi ju snacka.
Saknar medkänsla

Utslapp av koldioxid per person beteendevetenskapliga programmet göteborg
vasteras idrottsgymnasium
specsavers sverige
minglan cast
citat om arbetskamrater
jula kiruna
aiar edtech ab

Så ser alkoholens koldioxidavtryck ut – Accent

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Översikt. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km.