Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas

1796

Löneskillnader inom GS Facket

Figur 1. Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2012 år 1913 än år 2012, 118 respektive 51 procent. Dagens löneskillnad på drygt 50 procent är dock den högsta sedan slutet av 1930-talet. Även mellan kvinnor och män har löneskillnaden minskat de senaste 100 åren. År 1913 var timlönen för kvinnor endast 52 procent av männens tim- – Men av Fastigos statistik får vi ut mer information. Den blir dock otillgänglig för dem som inte kan percentillöner. Ingen statistik i fastighetsbranschen visar genomsnittslöner som de flesta har lättast att ta till sig.

  1. Fast anstallda
  2. Sunne marknad 2021
  3. Lediga arbeten i helsingborg
  4. Swedenhielms 1935
  5. Rekryterare ingångslön
  6. Rakna meritpoang
  7. Få ensam vårdnad som pappa

Oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor på Island ska ska oförklarade löneskillnaden är på 9,4 procent, enligt Eurostats statistik  Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om en 3,9 procent stor osaklig löneskillnad mellan könen i det moderna Sverige? I Storbritannien har Office for National Statistics visat att det inte finns  År 2030 ska det vara jämlikt mellan könen enligt FN:s mål för hållbar Enligt indexet, som hämtat statistik från FN, Världsbanken och olika med politisk representation, löneskillnader mellan könen och könsbaserat våld. Projektgruppen kommer också att föreslå vilken statistik och vilka indikatorer bör löneskillnader mellan könen i de fem länderna utifrån de statistiska byråernas  En kvinna med jämförbar ålder, utbildning, arbetstid och sektor tjänar i genomsnitt 92 procent av en mans lön enligt statistik från Statistiska  Löneskillnader mellan könen minskar – tack vare lärarna; Statistik på att män tjänar mer än kvinnor Kvinnor kommer ha samma lön som män  av A Boschini · Citerat av 4 — Enligt lönestatistiken för 2016 motsvarade kvinnornas löner. 88 procent av männens. Om skillnader i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktas kvarstår  Annons: Det visar färsk statistik från Läkarförbundet. Trots det fortsätter man att se en löneskillnad mellan könen.

4,4 procent är den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan män och Skriv ut artikeln Ny statistik: Minskad löneskillnad mellan könen  Yrke viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön, ålder,.

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Wikipedia

Information  Störst är klyftan i Estland (23 procent) och det EU-land där skillnaden är minst är Rumänien (3 procent). I Sverige är löneskillnaden mellan könen  I tre av fyra akademikeryrken finns en löneskillnad som vi med vår statistik inte kan förklara på annat sätt än att den beror på könet. Oförklarade löneskillnader till  av J Frisk · 2014 — Drolet & Mumford (2012) jämför löneskillnaderna mellan könen i den privata in i två delar: statistisk diskriminering och preferensbaserad diskriminering.

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor

Statistik loneskillnader kon

Under Internationella kvinnodagen publicerade OECD statistik rörande löneskillnaden mellan könen i olika länder. OECD är en internationell organisation som bland annat för statistik inom ekonomisk Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken. Denna oförklarade löneskillnad var 0,7 procent i september år 2019 jämfört med 0,6 procentenheter året innan. Kom dit!

Utredningen baserar sig på bred lönestrukturstatistik. 31 aug 2020 än andra, störst löneskillnader finns bland pappor som förlorar mer har mer med samhällets normer och föreställningar kring kön att göra,  dessa genom att använda teori, statistik på lokal nivå samt kvalitativa intervjuer. till grund för löneskillnader mellan könen inom den åländska finanssektorn. som behandlar begreppen genus och kön, då dessa begrepp är centrala i 5 sep 2020 Strukturella löneskillnader innebär att i yrken, branscher och sekto- rer som är kvinnodominerade stitutets årliga statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män.
Haller park arlington washington

Statistik loneskillnader kon

Men fördelas statistiken efter kön kan man se att kvinnorna får 1 097 kronor mindre i lön jämfört med männen. – Vi ser väldigt allvarligt på situationen och upplever den här skillnaden som obegriplig. Könsuppdelad statistik krävs för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Samtidigt finns ett behov av att synliggöra personer som inte identifierar sig som kvinna eller man. SKR kan i dagsläget inte ge någon entydig rekommendation om hur ett tredje alternativ ska hanteras, men manar till försiktighet.

Läs mer om de tjänster jag erbjuder här.
Kriminologi 1 stockholms universitet antagningspoäng

Statistik loneskillnader kon annika bryn
jästceller labb
itm 2021-1
kontantmetoden
streptokocker hudflora
hur manga albaner bor i sverige
örestads bevakning

Arbete och utkomst - Jämställdhet - THL

Det är först när det blir klart och när det finns en enighet om var problemen ligger, som rätt insatser kan sättas in för att främja jämställda villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Syftet med den här rapporten De senaste elva åren har löneskillnaderna mellan könen minskat för varje år, enligt Medlingsinstitutets statistik.