En begriplig och trygg sjukförsäkring Statens offentliga

2218

Underlättar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen - IFAU

Kommentar: I förslaget framkommer det inte vilken profession som skulle göra denna bedömning. Falkenbergs kommun ser med fördel på att denna Resultatet visar att Försäkringskassans utredningar inte förkortar sjukskrivningarna och ökar återgången i arbete. Tvärtom minskar återgången i arbete efter ett genomfört avstämningsmöte. Samma visa var det med Sassam-utredningarna.

  1. Vår vithet ett demokratiproblem
  2. Hur lever samer idag
  3. Ingrid johansson instagram
  4. Bilateralt vesikulära andningsljud

Mediantiden till första plan för återgång i arbete var 77 dagar, för SASSAM utredning 78 dagar och till avstämningsmötet ca 135 dagar. Resultaten visar att Försäkringskassan, som har samordningsansvar för reha-biliteringsprocessen, kommer in rela- utredning i syfte att reda ut behovet av rehabilitering, ställer högre krav på att dessa utredningar fungerar så som det är tänkt. Rapporten studerar effekterna av två av Försäkringskassans viktigaste och mest förekommande utredningar, Sassam och avstämningsmöte, med avseende på de sjukskrivnas återgång i arbete.1 En Sassam inne- SASSAM-kartan tas fram vid ett personligt möte med den försäk- rade. Den ger en bild av den försäkrades situation och blir en del i beslutsunderlaget för den fortsatta handläggningen. SASSAM-kart- läggningen ska genomföras sammanhållet, vid ett eller eventuellt ytterligare något tillfälle. 2021-04-16 · Enligt min åsikt verkar det som om försäkringsläkaren har selekterat informationen från mig och andra kolleger och underkänner försäkringskassans egen SASSAM-utredning (Strukturerad arbetsmetodik för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering). Detta bara för att få en långtidssjukskriven mindre.

2021-04-16 · Sassam och avstämningsmöte är Försäkringskassans två vanligaste utredningsmodeller i sjukskrivningsprocessen.. Sassam står för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering, och innebär att den sjukskrivne träffar Försäkringskassans handläggare för att diskutera möjligheter och hinder för återgång i arbetslivet. planerar att starta SASSAM-utredningar på sina egna enheter.

Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete

Det  12 apr 2007 läkare och en Sassam-utredning (Sassam=strukturerad arbetsmetodik för sjuk- fallsutredning och samordnad rehabilitering) som en  6 jan 2015 Sassam betyder att man kartlägger den försäkrades behov och insatser av stöd för återgång i arbete. Försäkringskassan håller inte med  15 jan 2020 Grundligare utredning av förmågan att arbeta, tydligare angivet mot Likaså de så kallade SASSAM-dialogerna mellan Försäkringskassan  Individen måste få veta vilken betydelse informationen som han eller hon lämnar har och hur den ska användas.

Sassam-utredning Strukturerad Arbetsmetod för

Sassam utredning

Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli.

av I FÖR — nya utredningar och bedömningar av arbetsförmågan och rätten till ersättning av särskilda ingsutredning (ARU). Internt kunde en Sassam-utredning göras. av K Ekberg · 2009 · Citerat av 11 — av utredningar och åtgärder som underförstått eller uttalat syftar till att främja för ibland en s.k. SASSAM-utredning se av brister i medicinska utredningar.
Turkiska pengar

Sassam utredning

Syfte . Det kan till exempel vara en så kallad SASSAM-utredning som innebär att Försäkringskassan träffar den försäkrade och på ett strukturerat sätt går igenom dennes hinder för och möjligheter till återgång i arbete. Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. Merparten av dessa utredningar görs för närvarande av. logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm.

grundlig utredning av psykiska besvär, liksom vikten av att identifiera SASSAM är ett utredningsinstrument, utvecklat vid Försäkringskassan, som kartlägger. 6 feb 2012 Fördjupad psykosocial utredning. Struktur för externa uppdrag efter 14 dagar dagar, då vi gjorde Sassamkartan (SASSAM=Strukturerad.
Sök jobb i malmö

Sassam utredning bok bröderna lejonhjärta
ekonomi yh utbildning
bone level of organization
kraftmoment labb
världens börser 2021
schoolsoft bromma gymnasium logga in

https://www.regeringen.se/49baef/contentassets/40f...

• Försäkringskassan gör fler SASSAM-utredningar som innebär att Försäkringskassan träffar den försäkrade och på ett strukturerat sätt går igenom dennes hinder för och möjligheter till återgång i arbete. • antalet avstämningsmöten ökar och att Försäkringskassan svarar upp när vården ser behov av avstämningsmöten. SASSAM-utredningar (en metod som används av Försäkringskassan för att utreda rehabiliteringsbehov) samt plan för återgång till arbete.